הדף בטעינה

על המילה חָרַט

במילון

 (ללא ניקוד: חורט)
בנייןקל
שורשחרט
נטייהחורֶטת; חָרַט, יַחרוט, לַחרוט לכל הנטיות

הגדרה

 • מעצב צורה במחרֵטה בגוף קשה – בדרך כלל במַתֶכת
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך חָרַט 1 (חריתה וחקיקה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חָרַט 2 (חרטה והתחרטות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


חָרַט (חריתה וחקיקה)
לרשימה המלאה
טכניקה (תש"ו, 1946)
חָרַט סְרָנִים*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹט סְרָנִים
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָרַט*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹט