הדף בטעינה

על המילה חָקַק

במילון

 (ללא ניקוד: חוקק)
בנייןקל
שורשחקק
נטייהחוֹקֶקֶת; חָקַק, יַחקוֹק, לַחקוֹק; בספרות גם: חַק, יָחוֹק, לָחוֹק לכל הנטיות

הגדרה

 • חורֵת, רושם בחומר קשה, כגון באבן או בעֵץ
 • קובע חוקים
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


חָקַק
לרשימה המלאה
טכניקה (תש"ו, 1946)
חָטַט* , חָקַק* , חָרַץ*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט
* במילון המקורי כתוב: חָקוֹק
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹץ
טכניקה (תש"ו, 1946)
חָטַט בְּאִזְמֵל סֵיפִי* , חָקַק בְּאִזְמֵל סֵיפִי*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט בְּאִזְמֵל סֵיפִי
* במילון המקורי כתוב: חָקוֹק בְּאִזְמֵל סֵיפִי

במבט היסטורי

שכיחות הערך חָקַק ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>