הדף בטעינה

על המילה חַקְלָאִי

במילון

 (ללא ניקוד: חקלאי)
חלק דיברשם תואר
שורשחקל
נטייהחַקְלָאִית, חַקְלָאִיִּים

הגדרה

  • ששייך לתחום עבודת האדמה והמשק הכַּפרי, כגון 'משק חקלאי', 'תוצרת חקלאית' (בלועזית: אַגְרָרִי)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

חקלאי אוחז בידו סל ירקות ומיקרופון הכיתוב: חקלַאי או חקלָאִי? עיתונַאי או עיתונָאִי?

חקלַאי וחקלָאִי – על הסיומות ־ַאי ו־אִי

הסיומות ־ַאי ו־אִי משמשות שתיהן בלשוננו – אך לא באותו תפקיד. הסיומת ־ַאי בפתח מציינת בעל מקצוע או עיסוק: חַקְלַאי, עיתונַאי. לעומת זאת הסיומת ־אִי בחיריק עשויה לציין שם תואר הקשור למקצוע או לעיסוק: ציוד חקלָאִי, סיקור עיתונָאִי.
המשך קריאה >>