הדף בטעינה

על המילה חַד

במילון

 (ללא ניקוד: חד)
חלק דיברשם תואר
שורשחדד
נטייהחַדָּה לכל הנטיות

הגדרה

 • שיש חוֹד בקצהו
 • חריף בשכלו
 • בעל חוש מפותח
 • צלול, ברור, מדויק
 • (מצב רפואי) חמור ומסוכן (בלועזית: אָקוּטִי)

צירופים (ללא ניקוד: חד)
חלק דיברשם מספר
נטייה לכל הנטיות

הגדרה

 • אחד, בביטויים השאולים מן הארמית, כגון מֵחַד גיסָא מצד אחד

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

מצד אחד ומצד שני

בהצגה של טיעונים סותרים או היבטים הפוכים רווחים צמדי הביטויים 'מצד אחד... ומצד שני' או 'מצד אחד... ומצד אחר'. כן משמשת הגרסה הארמית 'מחד גיסא... ומאידך גיסא' ואף קיצורה 'מחד... ומאידך'. מה מעמדם של ביטויים אלו?


המשך קריאה >>

במינוח המקצועי


חַד
לרשימה המלאה
בעלי חיים (תשע"ה, 2015)
מִצְבָּטִית חַדַּת-שֵׁן משפחת המלקחיתיים
בלשנות (תשע"ה, 2014)
חַד עיצור

acute consonant
בעלי חיים (תשע"ב, 2012)
אֶפְעוֹן חַד-חַרְטוֹם משפחת האפעוניים

במבט היסטורי

שכיחות הערך חַד 2 (אחד) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חַד 1 (שנון) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חַד ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>