הדף בטעינה

על המילה חֵקֶר

בתשובות באתר

איור ילד מרחף בחלל

חקירות לאין חקר

מה המשמעות המוחשית של המילים המקראיות חֵקֶר ומֶחְקָר, ובמה נבדלות בימינו מילים אלו ומילים אחרות מן השורש חק"ר זו מזו?
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֵקֶר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


חֵקֶר
לרשימה המלאה
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר זְמַן רישוּם זמן הבּיצוּע (הזמן המדוּד) והערכת הקצב של האלמנטים המשתייכים לעבוֹדה (ג) המתבּצעת בּתנאים מוּגדרים, ניתוּחם וּקביעת זמן התקן לביצוּעהּ.
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר זְמַן וּתְנוּעוֹת השילוּב של חקר זמן וחקר תנוּעוֹת.
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר תְּנוּעוֹת פּוֹרֵט שיטת חקר תנוּעוֹת, המבוּססת על חלוּקת עבוֹדת ידיים לתנוּעוֹת אלמנטריוֹת ע"י בּדיקת תמוּנוֹת רצוּפוֹת של סרט ראינוֹע.
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר שִׁיטוֹת עֲבוֹדָה רישוּם שיטתי וּבחינה בּיקוֹרתית של אוֹפן בּיצוּע עבוֹדה, וזה כּוֹלל תנוּעוֹת, כּלי עבוֹדה, ציוּד וּמערך תחנוֹת העבוֹדה כּדי לפתח שיטוֹת עבוֹדה יעילוֹת.