הדף בטעינה

על המילה חֲרִיטָה

במילון

 (ללא ניקוד: חריטה)
מיןנקבה
שורשחרט
נטייהשם הפעולה של חוֹרֵט

הגדרה

 • יצירת צורה במַחרֵטה בגוף קשה – בדֶרך כלל במַתֶכת
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֲרִיטָה 1 (חריתה וחקיקה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֲרִיטָה 2 (חרטה והתחרטות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


חֲרִיטָה
לרשימה המלאה
ספרנות (תשס"ד, 2003)
סִרְטוּט חֲרִיטָה בקודיקולוגיה
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)