הדף בטעינה

על המילה חֲצוֹת

במילון

 (ללא ניקוד: חצות)
חלק דיברמקור
שורשחצי
נטייהמקור של חוֹצֶה

הגדרה

 • אמצע – במיוחד אמצע הלילה (שעה 24.00)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


חֲצוֹת
לרשימה המלאה
ביטוח (תשע"ז, 2016)
חֲצוֹת לעניין תחילת פוליסה או פקיעתה

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֲצוֹת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>