הדף בטעינה

על המילה חֲזִיר

במילון

 (ללא ניקוד: חזיר)
שורשחזר
נטייהחזירה

הגדרה

 • יונק אוכל כול – מגַדלים אותו במקומות רבים לשם מאכל (Sus scrofaacitsemod)
 • משל לתכונות שליליות: לכלוך, גסות, קמצנות
 • מכאן: חֲזִירוּת (עממי)
 • (בהווי היהודי) סֵמל לאיסור (לפי ההלכה בשָׂרו אסור באכילה)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֲזִיר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>