הדף בטעינה

על המילה זֵהֶה

במילון

 (ללא ניקוד: זהה)
חלק דיברשם תואר
שורשזהי
נטייהזֵהָה לכל הנטיות

הגדרה

  • אחד, הוא עצמו (כשהיה אפשר להעלות על הדעת שהם שניים או יותר), כגון אדם שיש לו שני שמות שונים
  • רוֹוֵח בהוראת שָווה, דומה מאוד, כגון תאומים זהים

צירופים

על יסוד מילון ההווה