הדף בטעינה

על המילה זְמַן

במילון

 (ללא ניקוד: זמן)
מיןזכר
שורשזמן
נטייהזְמַנִּים, זְמַנֵּי־ לכל הנטיות

הגדרה

 • מֶשך רצוף של המציאוּת (דקות, שעות, ימים, שנים וכדומה)
 • (בספרות מזרח אירופה) תקופה של חצי שנה שהלימודים היו מתקיימים בה ברציפות
 • משמש בהוראת פנאי, כגון 'אין לי זמן'
 • (בדקדוק) הֶתאם נטיית הפועל לעָבָר (שָמר), להוֹוה (שומר) ולעתיד (ישמור)

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


זְמַן
לרשימה המלאה
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
זְמַן תפקיד תמטי

time thematic role
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת זְמַן חַיּוּת הטיית מידע הנוצרת כאשר פרק זמן שבו התוצאה הנבדקת אינה יכולה לקרות נזקף למשתתפים החשופים ובכך מנפח את משך הישרדותם

במבט היסטורי

שכיחות הערך זְמַן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>