הדף בטעינה

על המילה הַמְרָאָה

במילון

 (ללא ניקוד: המראה)
מיןנקבה
שורשמרא
נטייההַמְרָאוֹת; שם הפעולה של מַמְרִיא

הגדרה

 • ניתוק כלי טַיס מן הקרקע לתחילת טיסה
 • (בהשאלה) התפתחות מרשימה (של מיזם, של יצירה ספרותית וכדומה)
 • (בכימיה) הפיכת מוצק לגז ללא שלב מעבר לנוזל (כנגד: ריבוץ) (בלועזית: סוּבְּלִימַצְיָה)


 (ללא ניקוד: המראה)
מיןנקבה
שורשמרי
נטייהשם הפעולה של מַמְרֶה

הגדרה

 • סירוּב, התמרדוּת (גם: הַמְרָיָה)
 • אביסה (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַמְרָיָה, הַמְרָאָה 1 (מרי וסרבנות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַמְרָאָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>