הדף בטעינה

על המילה הַמְצָאָה

במילון

 (ללא ניקוד: המצאה)
*נכתב גם: אַמְצָאָה
מיןנקבה
שורשמצא
נטייההמצאות; שם הפעולה של מַמְצִיא

הגדרה

 • עשייה שיש בה משום הֶחָלה של עיקרון חדש, כגון 'המצאת הדפוס'
 • מכשיר או שיטה וכד' שהם פרי דמיון וכישָרון יצירתי המבוססים על עקרונות חדשים או כוחות הפועלים בַּטֶבע
 • אמירת דבר מן הדִמיוֹן (תירוץ, מעשׂה שלא היה וכד')
 • הבאה, הצגה (של מִסמך וכד')
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַמְצָאָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַמְצָיָה, הַמְצָאָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הַמְצָאָה
לרשימה המלאה
משפט (תשע"ט, 2019)
הַמְצָאָה כגון של כתב בית דין

service of document
משפט (תשע"ט, 2019)
תַּחְלִיף הַמְצָאָה של מסמך בית משפט