הדף בטעינה

על המילה הַחְזָקָה

במילון

 (ללא ניקוד: החזקה)
מיןנקבה
שורשחזק
נטייהשם הפעולה של מַחְזִיק

הגדרה

 • הִימָצאות (של דבר) ביָדו או ברְשותו של אדם
 • תמיכה
 • תחזוקה, טיפול במִתקן וכדומה

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור של אדם מחליף נורה והכיתוב לקרוא לתחזוקה, להחזקה או לאחזקה?

החזקה, תחזוקה, אחזקה

הצורה 'אחזקה' משמשת לעיתים במקום 'תחזוקה' ולעיתים במקום 'החזקה', ואולם לפי האקדמיה מומלץ לנקוט את המילים 'תחזוקה' ו'החזקה'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַחְזָקָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>