הדף בטעינה

על המילה הֵרִיק

במילון

 (ללא ניקוד: מריק)
בנייןהפעיל
שורשריק/רוק
נטייהמְריקה; הֵריק, יָריק, להָריק לכל הנטיות

הגדרה

 • מרוֹקֵן, מוציא מתוך כלי או מחֶדר וכד' כל מה שיֵש בו
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֵרִיק ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הֵרִיק
לרשימה המלאה
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
רוֹקֵן , הֵרִיק עשׂה ריק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שָׁפַךְ* , הֵרִיק* , עֵרָה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: הָרֵק
* במילון המקורי כתוב: עָרֵה
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הֵרִיק*
* במילון המקורי כתוב: הָרֵק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרָה* , הֵרִיק* , יָצַק* , שָׁפַךְ* , שָׁפָה*
* במילון המקורי כתוב: עָרֹה
* במילון המקורי כתוב: הָרִיק
* במילון המקורי כתוב: יָצֹק
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹךְ
* במילון המקורי כתוב: שָׁפֹה
ברשימה הראשונה היה המונח דָּלֹה, שָׁאוֹב, עָרֹה