הדף בטעינה

על המילה הֵלִין

במילון

 (ללא ניקוד: מלין)
בנייןהפעיל
שורשלון
נטייהמְלִינָה או מַלִּינָה
נטיית הפועלהֵלִין, יָלִין, לְהָלִין או הִלִּין, יַלִּין, לְהַלִּין לכל הנטיות

הגדרה

 • (על) מתלונן (ספרותי)


 (ללא ניקוד: מלין)
בנייןהפעיל
שורשלון
נטייהמְלִינָה
נטיית הפועלהֵלִין, יָלִין, לְהָלִין לכל הנטיות

הגדרה

 • מכניס אל ביתו אורֵח ללינה
 • מַשהה, מעכב (כגון תשלום שכר)
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


הֵלִין
לרשימה המלאה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֵלִין 2 (תלונה, קובלנה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֵלִין 1 (לינה, מחסה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>