הדף בטעינה

על המילה הֵזִיז

במילון

 (ללא ניקוד: מזיז)
בנייןהפעיל
שורשזוז
נטייהמְזיזה; הֵזיז, יָזיז, להָזיז לכל הנטיות

הגדרה

 • מעביר ממקום אחד למקום קרוב לו

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֵזִיז ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הֵזִיז
לרשימה המלאה
טכניקה (תש"ו, 1946)
הֵזִיז*
* במילון המקורי כתוב: הָזֵז
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
הֵזִיז*
* במילון המקורי כתוב: הָזֵז