הדף בטעינה

על המילה הֲלוֹא

במילון

 (ללא ניקוד: הלוא, הלא)
חלק דיברתואר הפועל

הגדרה

  • מילת פתיחה למשפָּט המֵביא עוּבדה ידוּעה או מחוּיֶבת כדי לסייע לטַענה
על יסוד מילון ההווה