הדף בטעינה

על המילה הֲוַי

במילון

 (ללא ניקוד: הווי)
מיןזכר
שורשהוי

הגדרה

 • דרך חיים, מנהגים ותרבות של ציבור מסוים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

הֲוָי — בבואה של מילה רוסית

במאמר קצר הזה המחבר מתחקה על חידושה של המילה הווי – מה מקורה מי חידש אותה ומתי, ממתי היא מתועדת במילונים, מה ניקודה ומה הוראתה.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֲוַי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>