הדף בטעינה

על המילה דּוּ־עָלוּם

במילון

 (ללא ניקוד: דו־עלום)

הגדרה

  • (ניסוי) שיש בו שתי קבוצות נבדקים, באחת הנבדקים מקבלים תרופה אמיתית, ובאחרת תרופת דמה, בלי שעורך הניסוי והנבדקים יודעים מי קיבל תרופה אמיתית ומי תרופת דמה (בלועזית: דַּאבֶּל בְּלַיְינְד)
על יסוד מילון ההווה