הדף בטעינה

על המילה דּוֹלֵק

במילון

 (ללא ניקוד: דולק)
בנייןקל
שורשדלק
נטייהדּוֹלֶקֶת
נטיית הפועלדָּלַק, יִדְלַק, לדלוֹק לכל הנטיות

הגדרה

  • בוֹער, שאחזה בו אֵש
  • מֵאיר
  • (מכשיר חשמלי) נמצא בפעולה, כגון 'הרדיו דולק'


 (ללא ניקוד: דולק)
בנייןקל
שורשדלק
נטייהדּוֹלֶקֶת
נטיית הפועלדָּלַק, ידלוֹק, לדלוֹק לכל הנטיות

הגדרה

  • (אחרי) רודף (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

נר? דולק או דלוק? - אתם שאלתם אנחנו עונים (איור של נר)

דולק ודלוק

בימינו משמשות שתי הצורות: 'הנר דולק' ו'הנר דלוק', ואף 'הטלוויזיה דולקת' ו'הטלוויזיה דלוקה' – ושתי הדרכים כשרות לשימוש.
המשך קריאה >>