הדף בטעינה

על המילה דּוֹבְרוּת

במילון

 (ללא ניקוד: דוברות)
מיןנקבה
שורשדבר
נטייה לכל הנטיות

הגדרה

  • מקצועו של הדובר – ייצוג של ארגון באמצעי התקשורת, מסירת הודעות מטעמו ומתן מענה לפניות של עיתונאים בעניינו של הארגון
על יסוד מילון ההווה