הדף בטעינה

מן המילון

גּוֹי (גוי)


שורש גוי; נטייה גוֹיָה
  • שאינו יהודי
  • מכאן: גויוּת; גויִי
  • [בצורת זכר] עַם (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

עם הארץ בנקבה

על אדם שלא למד ואין…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך גּוֹי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>