הדף בטעינה

על המילה בְּמֵזִיד

במילון

 (ללא ניקוד: במזיד)

הגדרה

  • בזדון, בכוונה להזיק
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות