הדף בטעינה

על המילה אַחְרָאִי

במילון

 (ללא ניקוד: אחראי)
חלק דיברשם תואר
שורשאחר
נטייהאַחְרָאִית

הגדרה

  • שנוהג או פועל באחריות, שמחויב להתנהלות תקינה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

עניין של סגנון

אַחְרַאי

בלשון חכמים המילה אחראי מצריכה את מילת היחס ל־, כגון "אין אנו אחראין לרמאין". זה הניסוח המומלץ בכתיבה מוקפדת.
המשך קריאה >>