הדף בטעינה

על המילה אֶתְנַן

במילון

 (ללא ניקוד: אתנן)
מיןזכר
שורשתני
נטייהאֶתְנַנִּים לכל הנטיות

הגדרה

 • שָׂכָר של זונה (ספרותי)
 • (בהשאלה, בנימה ביקורתית) מתן טובת הנאה וכדומה לשם השגת רווח כלשהו (כגון מינוי לתפקיד תמורת תמיכה פוליטית)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך אֶתְנַן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך אֶתְנַן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>