הדף בטעינה

מן המילון

אֶחָד


שם מספר; שורש אחד; נטייה אַחַד־, אחָדים
 • שם המספר המונה 1 בזכר
 • שם לוואי לפרט לא מיודע, כגון 'איש אחד' וכד' וכן בריבוי – בעיקר בהוראת מספר קטן לא מסוים, כגון 'אנשים אחדים'
 • יחיד, שאין אחר כמוהו, כגון בביטוי: אחד בדורו
 • שלם, שאינו ניתן להפרדה
 • כינוי סתמי לאיש, כגון בצירופים: כל אחד, כל אחד ואחד
 • משמש מילת חיזוק לשם תואר להבעת תכונה שלילית, כגון 'טיפש אחד', ובאירוניה: חכם אחד' (עממי)
 • אֶחָד בַּפֶּה וְאֶחָד בַּלֵּב שלא בכֵנוּת
 • אֶחָד מ חלק אחד מ(מִספָּר אחר), כגון 'אחד מאלף' = 1/1000
 • אֶחָד מִנִּי רַבִּים אחד מרבים
 • אֶחָד מִשִּׁשִּׁים
 • אַחַד עָשָׂר שם המספר 11 בזכר
 • בְּהֶעְלֵם אֶחָד בבת אחת
 • כְּאֶחָד יחד
 • כָּל אֶחָד כלל היחידים
 • לֵב אֶחָד אחווה, רֵעוּת, אחדות דעות
 • עַד אֶחָד הכול, בלי שארית (ספרותי)
 • עָלָה בְּקָנֶה אֶחָד (עִם) אינו סותר
 • פֶּה אֶחָד בהסכמת הכול (בהצבעה)
 • שְׁכֶם אֶחָד בכוחות משותפים, יַחד
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך אֶחָד 1 (שם המספר לזכר) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>