הדף בטעינה

על המילה אֶחָד

במילון

 (ללא ניקוד: אחד)
חלק דיברשם מספר
שורשאחד
נטייהאַחַד־, אֲחָדִים לכל הנטיות

הגדרה

 • שם המספר המונה 1 בזכר
 • שם לוואי לפרט לא מיודע, כגון 'איש אחד' וכדומה וכן בריבוי – בעיקר בהוראת מספר קטן לא מסוים, כגון 'אנשים אחדים'
 • יחיד, שאין אחר כמוהו, כגון בביטוי 'אחד בדורו'
 • שלם, שאינו ניתן להפרדה
 • כינוי סתמי לאיש, כגון בצירופים 'כל אחד', 'כל אחד ואחד'
 • משמש מילת חיזוק לשם תואר להבעת תכונה שלילית, כגון 'טיפש אחד', ובאירוניה: 'חכם אחד' (עממי)

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

עניין של סגנון

אף אחד ודומיו

דוברי העברית הילידיים לא יטעו בשבצם את הצירוף במשפט ותמיד יוסיפו מילת שלילה: "אף אחד לא הגיע" (לעומת nobody came) – ללמדנו ש'אף אחד' הוא בכל זאת מישהו.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך אֶחָד 1 (שם המספר לזכר) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>