נושא: סיומת וּיוֹת

כתיב וניקוד

ניקוד צורן הריבוי ־ויות

בעבר כל האמון על כללי הניקוד ידע שיש לנקד את צורן הריבוי ־ויוֹת, הנגזר מצורות יחיד המסתיימות ב־וּת, בקיבוץ ובדגש ביו"ד, כגון זְכֻיּוֹת. ואולם האקדמיה החליטה לשוב אל הניקוד המקורי של הצורן: ־וּיוֹת.
המשך קריאה >>

יחיד ורבים

אַחְרָיוּיוֹת – צורת הרבים של שמות בסיומת יוּת

במליאת האקדמיה הוחלט לקיים את צורות הריבוי הרגילות: אישיוּיוֹת, אחריוּיוֹת. למבקשים להימנע מן הצורות האלה מוצע לנקוט תחליפים, כגון 'סוגי אישיות', 'מיני אחריות'.
המשך קריאה >>

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 40

.

2.4.7 סיומת הרבים ־וּיוֹת

סיומת הרבים ־וּיוֹת מנוקדת בלי דגש ביו"ד, כגון חֲנוּיוֹת, שְׁטוּיוֹת, אַחְרָיוּיוֹת.