החוקרים

מפעל המילון ההיסטורי הוא מפעל מחקר קולקטיבי ייחודי מסוגו במדעי הרוח. שותפים בו חוקרי הלשון העברית שהתמחו בתחומים שונים בה, וכן מומחים לספרות, לתלמוד וללשונות הנוגעות לטקסטים המעובדים. כל טקסט שמעובד במפעל המילון עובר כמה חוקרים, וכל אחד מהם תורם מידיעותיו וממומחיותו.

מאגר הקונקורדנציות הגדול של מפעל המילון ההיסטורי הוא אפוא פרי עבודתם המשותפת של דורות של חוקרים שטרחו בו מאז שנת תשי"ט (1959) ושל עשרות החוקרים הממשיכים לבנות אותו בימים אלו. ברשימת החוקרים היום:

בנימין אליצור

חנן אריאל

בתיה בזק

גבריאל בירנבאום

איילת בצלאל-הראל

אמיר געש

גבי דיכטר

יאיר האס

אורי הולצמן

אפרים הלבני

קורדליה הסטרמן

יונתן חפץ

אלכסיי יודיצקי

דורון יעקב

ירון לישע

אורי מלמד

דינה סוקול

יעקב עציון

דוד פריבור

יחיאל קארה

דורית קדרי-דוידוב

דורון רובינשטיין

יהונתן גיל רוסן ממן

מיכאל ריז'יק

נורית שובל דודאי

אריאל שוה

חנה שויקה

רות שטרן

סיני תוראן