על הפועל רָפַס (ללא ניקוד: רפס), בניין קל

נטיות שמתאימות לחיפוש: רָפוּס, רְפֹס
רומֵס, דורך | [בצורת הווה] רַך (ספרותי)
רומֵס, דורך | [בצורת הווה] רַך (ספרותי)

תוצאות חיפוש חופשי: