על המילה צוֹלֵחַ (ללא ניקוד: צלח) > צוֹלֵחַ (צולח)

נטיות שמתאימות לחיפוש: צָלֵחַ
חוֹצֶה בשחייה, עובר מגדה אחת של ימה או של נהר אל הגדה האחרת
חוֹצֶה בשחייה, עובר מגדה אחת של ימה או של נהר…

על המילה צוֹלֵחַ, צָלֵחַ (ללא ניקוד: צלח) > צוֹלֵחַ, צָלֵחַ (צולח, צלח)

נטיות שמתאימות לחיפוש: צָלֵחַ
מצליח, משיג תוצאות טובות
מצליח, משיג תוצאות טובות

על הפועל צָלַח (ללא ניקוד: צלח), בניין קל

נטיות שמתאימות לחיפוש: צָלֵחַ, צְלַח
מצליח, משיג תוצאות טובות
מצליח, משיג תוצאות טובות

תוצאות חיפוש חופשי: