על המילה וַדַּאי (ללא ניקוד: ודאי)

בלי סָפֵק | אין ספק (ש־) | [זכר] שאינו סָפֵק, כגון 'בעניין זה הסָפֵק מרוּבה על הוודאי' | מכאן: וַדָּאִי;
וַדָּאִיּוּת
בלי סָפֵק | אין ספק (ש־) | [זכר] שאינו סָפֵק,…

על המילה וַדָּאִי (ללא ניקוד: ודאי)

בלי סָפֵק | אין ספק (ש־) | [זכר] שאינו סָפֵק, כגון 'בעניין זה הסָפֵק מרוּבה על הוודאי' | מכאן: וַדָּאִי;
וַדָּאִיּוּת
בלי סָפֵק | אין ספק (ש־) | [זכר] שאינו סָפֵק,…

על הפועל וִדֵּא (ללא ניקוד: וידא), בניין פיעל

נטיות שמתאימות לחיפוש: וַדְּאִי
מְאַמֵת, בודק לשם קביעת הוַודָאוּת (של שמועה, של סברה וכד')
מְאַמֵת, בודק לשם קביעת הוַודָאוּת (של שמועה, של סברה וכד')

תוצאות חיפוש חופשי: