ועדת הפרסומים

ועדת הפרסומים של האקדמיה בוחנת ומאשרת עבודות המוצעות לפרסום בסדרה "מקורות ומחקרים", ומביאה את החלטותיה לאישור המליאה.

הרכב הוועדה: יוחנן ברויאר (יו"ר), אילן אלדר, שולמית אליצור

מזכירת הוועדה: ליזה מוהר