מה משמעות המילה החדשה?

יש אנשים שמשתמשים בחלופון כדי למצוא חלופות עבריות למילים לועזיות, ויש אנשים שכבר מכירים אותן.

לאיזו קבוצה אתם שייכים?

לכל הפתרונות
גרסה להדפסה