נושא: תקנת הלשון

שגיאות נפוצות

במידה ש־

השימוש בבביטוי במידה ו־ אינו תקני כלל. הצירוף הנכון הוא במידה ש־ והוא מתאים למשפטי מידה, ככתוב במימרת חז"ל: "במידה שאדם מודד – מודדין לו".
המשך קריאה >>

רגע של עברית

לנצח במשחק ולא את המשחק

מאוצרות הארכיון

משרד הסעד נוקט אמצעים

כבר בחודשיה הראשונים של מדינת ישראל הצעירה התווכחו במשרד הסעד בשאלה אם עליהם לנקוט באמצעים או לנקוט את האמצעים.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

'בנוסף', 'נוסף ל' או 'נוסף על'?

מעיון בתולדות הביטוי נוכל לומר שהגרסה המומלצת היא נוסף על כמו שמקובל בקרב מתקני הלשון בימינו.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

בְּתוֹר

אנו נשאלים הרבה על תקינות השימוש בצירוף 'בתור' במשמעות 'בתפקיד של', 'במעמד של', 'כ־'. האקדמיה לא עסקה ולא פסקה בשאלה זו, ואילו בקרב מתקני הלשון בימינו הדעות חלוקות – יש המסתייגים משימוש זה ויש שאינם מוצאים בו פסול.
המשך קריאה >>

שגיאות נפוצות

כְּשֶׁ ולא שֶׁ־

עניין של סגנון

החל מ־ או החל ב־?

מאמרים

שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב־

צורות ותצורות

צַבָּע או צַבָּעִי?

מטבעות לשון

הא כיצד?

יום המשפחה

חם וחמות, חותן וחותנת

עניין של סגנון

מדובר על ומדובר ב

מה הצורה הנכונה

לא ייאמן או לא יאומן?

מה ההבדל

נמנה עם ונמנה על

מה ההבדל

החליק, התחלק ועוד

ט"ו באב

מתחתנים ונישאים

מה ההבדל

לפני ובפני

מה ההבדל

בלי ומבלי

שאלות נפוצות

נורא יפה, נורא ואיום

צירופים

כשלעצמו או לכשעצמו