נושא: גרמנית

מילים לועזיות

מארס או מרץ

בעברית בדרך כלל אומצה לשמות החודשים הלועזיים הגייתם בגרמנית ורווחת ההגייה מֵרְץ. אך יש המקפידים בעברית לקרוא לחודש הלועזי בשם האל הרומי מַארס.
המשך קריאה >>

מה ההבדל

לָווה והלווה, שאל והשאיל, שכר והשכיר

בשלושת הפעלים מתקיים אותו היחס בין הבניינים קל והפעיל: הפועל בבניין קל (לָוָה, שָׁאַל, שָׂכַר) מציין את לקיחת הדבר, ואילו הפועל בבניין הפעיל (הִלְוָה, הִשְׁאִיל, הִשְׂכִּיר) מציין את מסירתו ואת מתן הרשות להשתמש בו.
המשך קריאה >>