נושא: משקל פִּעֹלֶת

המכנה המשותף

סבילות, סְבולת, סיבולת

כתיב וניקוד

עיקרי תורת הניקוד