נושא: פנייה אל נשים

שאלות נפוצות

איך פונים לקבוצה שרובה נשים

זכר ונקבה

פנייה המיועדת לגבר וגם לאישה