נושא: פעיל וסביל

מה הצורה הנכונה

לא ייאמן או לא יאומן?

עניין של סגנון

על ידי וחלופותיו