נושא: הרחבת שורש

המכנה המשותף

פעולות משורשים מורחבים

על המילים כילול, תכלול, אגבור, אפשוט, מיטוב, מסרר.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מסחר עברי

על המונחים מוחדש, תסחור, מכירה בהמרה, קנייה בהמרה, לקוּחה.
המשך קריאה >>