נושא: מילות תנאי

עניין של סגנון

היה ו־, היות ש־, היות ו־ וביטויים קרובים

עניין של סגנון

ישנתי או הייתי ישן? על המבנה היה + בינוני

מאמרים

על ענייני ניסוח או ניסוח ענייני

.

במידה ש

במשפט תנאי אין לומר 'במידה ש' במקום אם.
אין הצירוף במידה ש כשר אלא כשהוא בא לציין מידה ממש.