נושא: היה + בינוני

עניין של סגנון

ישנתי או הייתי ישן? על המבנה היה + בינוני