נושא: הגה מעבר

גם וגם

בָּקִי או בָּקִיא?

שמות ומשמעויות

דניאל