נושא: היפוך משמעות

עניין של סגנון

הפוך על הפוך – על הפכים בלשון

עברית לשבת

שבת זכור – נחשל