נושא: כתיב

מאמרים

הכתיב העברי בין עילגות לשמרנות

כתיב וניקוד

יותר מדי ומדי פעם

הכתיב המלא הרווח של הצירופים יוֹתֵר מִדַּי ומִדֵּי פַּעַם ביו"ד אחרי המ"ם – "מידי פעם" ו"יותר מידי" – הוא טעות.
המשך קריאה >>

כתיב וניקוד

שירתי בצבא או שירתתי בצבא?

חידון מה הכתיב המומלץ – פתרונות

מילים מתגלגלות

מאזניים ואוזניים

צמדי מילים

מטח ומתך

מסע בזמן

מה מקורה של המילה 'עכשיו'?

צמדי מילים

ניתש וניטש

צמדי מילים

כהה וקהה

צירופים

מיהו או מי הוא? מהו או מה הוא?

מילים לועזיות

ט' ות' במילים לועזיות

כתיב וניקוד

טקס או טכס?

כיצד נכון לכתוב – טקס או טכס? אנחנו ממליצים על הכתיב טקס בקו"ף.
המשך קריאה >>

פיסוק

שימושים שונים של הגרש

תפקידו העיקרי של הגרש הוא לסמן קיצור של מילה, ואולם יש לו גם שימושים אחרים שהמשותף להם הוא רצון לסייע לקורא בפיענוח רצף אותיות הזר לכתיבה הרגילה בעברית.

המשך קריאה >>

כתיב וניקוד

חלווה או חלבה?

שגיאות נפוצות

ליהנות או להנות?

שאלות נפוצות

לומר ולאמור

ראש השנה

בפרוס השנה החדשה

הגייה

בדואי ובדווי

צמדי מילים

חרט וחרת

שאלות נפוצות

מהי המילה הארוכה בעברית