נושא: חזרה (לשם הדגשה)

עניין של סגנון

מדי פעם או מדי פעם בפעם

מאמרים

רוב רובו

מילים מתגלגלות

טובים השניים