נירים

שודר ביום 2.5.24

הרכיב 'ניר' רווח בשמות יישובים, ובהם ארבעת קיבוצי הנגב המערבי: ניר עם, ניר יצחק, נירים וניר עוז. מה פירוש 'נירו ניר'? ומה משמעות ההבטחה 'למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים?'