גדולות ונצורות

שודר ביום 1.2.24

בימים האלה כולנו זקוקים מאוד לנחמה. לכן נדבר על ביטוי מעניין מתוך שירה הנפלא של רחל שפירא 'נחמה' – 'גדולות ונצורות'. על ביטוי מעניין המשמר עד היום גרסה חלופית ונשכחת של פסוק מן המקרא.