נתכרכמו פניו

שודר ביום 20.10.22

החלפת צבע הפנים יכולה להעיד על מצבו הפיזי של האדם או על רגשותיו. על מי שמבייש את חברו אומרים שהוא 'הלבין את פניו', ועל מי ששרוי בצער – 'השחירו פניו כשולי קדרה'. ואיזה צבע יש למי ש'נתכרכמו פניו'?

 

*הערה: ההגייה הנכונה היא "צְהוּבִים זה לזה" – בבי"ת רפה, ולא כמו שאמרנו בטעות.