יום הכיפורים: סליחה ומחילה

שודר ביום 29.9.22

המילה 'סליחה' רגילה מאוד בחיי היום־יום שלנו – אם בהתנצלויות של ממש ואם בפניות דוגמת "סליחה, מה השעה?". אך רק בימי הביניים החלו בני אדם לסלוח, לעומת לשון המקורות שבה הייתה פעולת הסליחה נחלת האל לבדו. ומניין קיבלנו את המחילה?