חלומות באספמיה

שודר ביום 24.11.22

בלשון ימינו 'חלומות באספמיה' הם 'חלומות שווא', 'שאיפות לא מציאותיות'. אבל במקור הייתה לביטוי הזה הוראה אחרת, ולשם כך נחלום בספרדית.